Ανακοινώσεις

Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων...

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων, οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία της νόσου COVID-19, καθώς η λειτουργία τους έχει ανασταλεί καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των γενικών…

Ανακοινώσεις

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016, Μάιος 2021

Ο νέος Αναπτυξιακό νόμος υπ’ αριθμ. 4399 ΦΕΚ Α’ 117/22.06.2016 Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις έχει σαν σκοπό: Την προώθηση της ισόρροπης…

Ανακοινώσεις

Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την παροχή...

Νέα δράση, προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Λόγω…

Ανακοινώσεις

e-λιανικό: Η Δράση Επιδότησης του ΕΣΠΑ ύψους...

Η Δράση Η Δράση e-Λιανικό στοχεύει στην επιχορήγηση ΜΜΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός…

Ανακοινώσεις

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016, Δεκέμβριος 2020

Ο νέος Αναπτυξιακό νόμος υπ’ αριθμ. 4399 ΦΕΚ Α’ 117/22.06.2016 Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις έχει σαν σκοπό: Την προώθηση της ισόρροπης…

Ανακοινώσεις

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών...

Η Δράση Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. Πρωταρχικός στόχος της παρούσας δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη…

Ανακοινώσεις

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016, Σεπτέμβριος 2020

Ο νέος Αναπτυξιακό νόμος υπ’ αριθμ. 4399 ΦΕΚ Α’ 117/22.06.2016 Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις έχει σαν σκοπό: Την προώθηση της ισόρροπης…

Ανακοινώσεις

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016, Μάιος 2020

Ο νέος Αναπτυξιακό νόμος υπ’ αριθμ. 4399 ΦΕΚ Α’ 117/22.06.2016 Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις έχει σαν σκοπό: Την προώθηση της ισόρροπης…