Σχετικά

Έμπειρη Ομάδα η οποία απαρτίζεται από καταξιωμένα στελέχη στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών με σημαντικό ερευνητικό υπόβαθρο.

Υπηρεσίες

null

Ωρίμανση, Διαχείριση και Ανάπτυξη Ερευνητικών Έργων και Έργων Καινοτομίας

null

Μελέτες Σκοπιμότητας

null

Διερεύνηση & Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης Εξειδικευμένων Έργων

null

Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης

null

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

null

Στρατηγικές Μελέτες Περιφερειακής Ανάπτυξης

null

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

null

Στρατηγικές Περιβαλλοντικές Μελέτες

Συνεργασίες

email

info@innovationexperts.gr

τηλέφωνο

+30 2315 555140
+30 6939 580001

ακολουθήστε μας

© 2024.

Επικοινωνία